4
3
2
1

insider-rådgivning til fundraising og den gode fondsansøgning

Gennem VELKON Advisory yder jeg rådgivning til almennyttige aktører, der har behov for ikke-kommerciel, risikovillig medfinansiering af deres aktiviteter fra private og offentlige fonde (“almennyttig fundraising”).

VELKON’s rådgivning baserer sig på min unikke insider-erfaring fra mere end 13 år som direktør for to af Danmarks største fonde, hvor jeg havde ansvar for saglig behandling og bedømmelse af hundredvis af fondsansøgninger fra mange forskellige ansøgere.

Rådgivningen kan bestå i afdækning af relevante fonde, hjælp til at skrive fondsansøgninger, og projektbeskrivelser. Desuden kan VELKON følge projekter helt til dørs i form af opfølgning og monitorering (se mere under “Ydelser”)

Rådgivningen retter sig primært mod selvejende, non-profit foreninger, institutioner og organisationer, der er aktive inden for forskning, miljø og bæredygtighed, sociale formål og kultur.

Copyright © VELKON 2017